Analiza rada Udruženja za razvoj i promociju sporta (USKsport.ba) za 2023.godinu

Analiza rada Udruženja za razvoj i promociju sporta USK-a (USKsport.ba) za 2023.godinu Analizom rada za protekli period 2023. godine Udruženje za razvoj i promociju sporta USK-a (USKsport.ba), utvrđeni su slijedeći parametri rada tokom pomenutog perioda: – Prvi sportski portal USKsport.ba medijski je pokrio i odradio 54 sportske manifestacije (sportski događaja). – Tom prilikom na našem […]

Continue Reading

Analiza rada Udruženja za razvoj i promociju sporta (USKsport.ba) za 2022.godinu

Analiza rada Udruženja za razvoj i promociju sporta USK-a (USKsport.ba) za 2022.godinu Analizom rada za protekli period 2022. godine Udruženje za razvoj i promociju sporta USK-a (USKsport.ba), utvrđeni su slijedeći parametri rada tokom pomenutog perioda: – Prvi sportski portal USKsport.ba medijski je pokrio i odradio 39 sportskih manifestacija (sportski događaja). – Tom prilikom na našem […]

Continue Reading

Analiza rada Udruženja za razvoj i promociju sporta (USKsport.ba) za 2021.godinu

Analiza rada Udruženja za razvoj i promociju sporta USK-a (USKsport.ba) za 2021.godinu Analizom rada za protekli period 2021. godine Udruženje za razvoj i promociju sporta USK-a (USKsport.ba), utvrđeni su slijedeći parametri rada tokom pomenutog perioda: – Prvi sportski portal USKsport.ba medijski je pokrio i odradio 24 sportske manifestacije (sportski događaj). – Tom prilikom na našem […]

Continue Reading

Analiza rada Udruženja za razvoj i promociju sporta USK-a (USKsport.ba) za 2020.godinu

Analiza rada Udruženja za razvoj i promociju sporta USK-a (USKsport.ba) za 2020.godinu Analizom rada za protekli period 2020. godine Udruženje za razvoj i promociju sporta USK-a (USKsport.ba), utvrđeni su slijedeći parametri rada tokom pomenutog perioda: Prvi sportski portal USKsport.ba medijski je pokrio i odradio  20 sportskih manifestacija (sportskih događaja). Tom prilikom na našem portalu je […]

Continue Reading

Analiza rada Udruženja za razvoj i promociju sporta USK-a (USKsport.ba) za 2019.godinu

Ovim putem želimo da Vas upoznamo sa radom i učinjenim zadacima Udruženja za razvoj i promociju sporta USK-a, te Prvog sportskog portala USK-a (USKsport.ba) u drugoj godini našeg postojanja. Želimo da se zahvalimo svima onima, koji su nam pružili nesebičnu podršku u bilo kojem smislu. Udruženje USKsport.ba je u prvoj godini rada zadovoljno sa učinjenim […]

Continue Reading

Analiza rada Udruženja za razvoj i promociju sporta USK-a (USKsport.ba) za 2018.godinu

Ovim putem želimo da Vas upoznamo sa radom i učinjenim zadacima Udruženja za razvoj i promociju sporta USK-a, te Prvog sportskog portala USK-a (USKsport.ba) u prvoj godini našeg postojanja. Želimo da se zahvalimo svima onima, koji su nam pružili nesebičnu podršku u bilo kojem smislu. Udruženje USKsport.ba je u prvoj godini rada zadovoljno sa učinjenim […]

Continue Reading

REZIME i ZAHVALNICA PARTNERIMA : Prvi sportski portal USKsport.ba “NO1” u Unsko sanskom kantonu

Druga godina zaredom našeg rada u sklopu Udruženja za razvoj i promociju sporta USK-a, Prvog sportskog portala USKsport.ba je skoro na izmaku, a mi zasigurno moramo biti zadovoljni sa ostvarenim rezultatima u tekućoj 2018.godini. Kako smo i najavili na kraju prošle 2017.godine, te postavili jasne ciljeve i zadatke, kroz naš plan rada za 2018.godinu, možemo […]

Continue Reading

Analiza rada Udruženja za razvoj i promociju sporta USK-a (USKsport.ba) za 2017.godinu

Ovim putem želimo da Vas upoznamo sa radom i učinjenim zadacima Udruženja za razvoj i promociju sporta USK-a, te Prvog sportskog portala USK-a (USKsport.ba) u prvoj godini našeg postojanja. Želimo da se zahvalimo svima onima, koji su nam pružili nesebičnu podršku u bilo kojem smislu. Udruženje USKsport.ba je u prvoj godini rada zadovoljno sa učinjenim […]

Continue Reading