KONTAKT

Pravno lice: Udruženje USKSPORT.BA

ID broj:         4263756810001

Broj računa:  3385002275730887

Adresa:         Džanića Mahala 41, Bihać

Kontakt:       +387 61 145 947/+387 62 823 062

Info mail:     info@usksport.ba

Web:             www.usksport.ba

                 

Facebook Comments