Bihać Novosti Rezime U ŽIŽI

Održana redovna sjednica skupštine Sportskog Saveza USK-a

Danas je u sali Kulturnog centra u Bihaću održana redovna sjednica Skupštine Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona sa slijedećim predloženim dnevnim redom:

  1. Izbor verifikacione komisije (tri člana) zapisničar i dva ovjerivača zapisnika
  2. Izvještaj Verifikacione komisije Saveza i verifikacija mandata novih delegata Skupštine
  3. Razmatranje i usvajanje dokumenata:

a. Izvještaj Nadzornog odbora Saveza

b. Izvještaj o radu za  period 01.01. do 31.12.2017. godinu, sa ocjenom stanja u oblasti  sporta i financijskim                       pokazateljima

4.  Program rada Saveza za 2018.godinu – razmatranje i usvajanje

5. Financijski plan prihoda i rashoda Saveza za 2018.godinu – razmatranje i usvajanje

6. Ostala pitanja

Prisutni delegati skupštine Sportskog Saveza USK-a su usvojili predloženi dnevni red, te pristupili tematici razmatranja i usvajanja prema tačkama dnevnog reda, Redovne sjednice skupštine Sportskog Saveza USK-a.

Sve tačke dnevnog reda Redovne sjednice skupštine Sportskog Saveza su usvojene od prisutnih delegata, a predložene su i neke nove smjernice u radu organa Sportskog Saveza USK-a, od strane predsjednika Saveza, te prisutnih delegata.

Redovna sjednica skupštine Sportskog Saveza USK-a je okončata uspješno.

Facebook Comments