Klubovi Novosti Pojedinci Rezime

Uspješna 2017. godina iza Saveza za sport i rekreaciju RVI i invalidnih lica USK-a

Protekla, 2017. godina svakako se može ocijeniti sa odličnim rezultatom, koji stoje iza Saveza za sport i rekreaciju RVI i invalidnih lica USK-a. Vrijedni ljudi Saveza na čelu sa gosp. Mirsadom Nuhanovićem, ostvarili su zacrtane ciljeve u protekloj 2017. godini, kroz razne sportske manifestacije, druženja i financijsku potporu, kako pojedinaca, tako i ekipa u sportskim aktivnostima RVI i invalidnih lica, kroz njihove aktivnosti.

Za svaku pohvalu i veliko priznanje su sportske manifestacije, odnosno Kantonalna prvenstva u raznim disciplinama, koja su uspješno organizovali na visokom nivou, kao što su: Kantonalno prvenstvo u malom nogometu, streljaštvu, stolnom tenisu, kuglanju, sportskom ribolovu, šahu, atletici, boćanju i pikadu, gdje su ostvareni vrhunski rezultati naših RVI i invalidnih osoba, a iz kojih su oni najbolji predstavljali USK na državnim prvenstvima.

Također u protekloj godini nisu izostali ni rekreativni segmenti naših RVI i invalidnih lica, kroz organizaciju logoraškog kampa invalida, a rekreativno učešće su uzeli i na Una regati, te Unskim lađarima.

Ono po čemu je Savez za sport i rekreaciju RVI i invalidnih osoba USK-a poznat i pri čemu pridodaje veliku pažnju su svakako, godišnji memorijali, koji se održavaju na našem kantonu, a ovaj Savez ih podržava i redovno učestvuje u samoj organizaciji i takmičarskom dijelu.

Memorijal Izet Nanić Bužim, Memorijal Izet Avdić Ključ, Memorijal Mirsad Crnkić Bos. Krupa, XVII Invalidske igre Cazin, OKI 501 i 502 Bihać, Sanski Most 2017 i OKI Munja  Bužim su sportske manifestacije, na kojima učešće uzima svake godine pomenuti savez.

Redovnu potporu ispred Saveza za sport i rekreaciju RVI i invalidnih lica USK-a, imaju i klubovi KIK Una Sana Bihać, KIK Sana S. Most i OKI Bužim.

Posebno želimo istaći i financijsku pomoć Azri Dedić u njenoj karijeri i radu na usavršavanju borilačkih vještina, koje je naša Azra dostojanstveno opravdala i predstavila u najboljem svjetlu USK.

A na samom kraju i Udruženje za razvoj i promociju sporta USK-a, te Prvi sportski portal USKsport.ba, želi ovim putem da se zahvali na nesebičnoj financijskoj potpori našem radu upućenoj od strane Saveza za sport i rekreaciju RVI i invalidnih lica, u protekloj 2017. godini na čelu sa gosp. Mirsadom Nuhanovićem, koji je prepoznao naš rad, trud i zalaganja oko promocije sporta, sportaša i njihovih aktivnosti, kao i samih rezultata.

Još jedan dokaz da pravi ljudi, postavljeni na prava mjesta zaslužuju našu veliku pažnju i zahvalnost, na svemu onom što čine u svom poslu, a posebno u sportskim aktivnostima naših invalida, koji zasigurno mogu biti ponosni na gosp. Mirsada Nuhanovića.

 

Facebook Comments